Skip to main content

Adatvédelmi szabályzat

Köszönjük, hogy érdeklődik weboldalunk iránt. Az Ön adatainak védelme nagyon fontos számunkra. Az alábbiakban részletesen tájékoztatjuk arról, hogyan kezeljük az Ön adatait.

1 Hozzáférési adatok és tárhely

Weboldalunkat személyes adatok megadása nélkül is meglátogathatja. Minden egyes alkalommal, amikor Ön meglátogat egy weboldalt, a webszerver automatikusan elment egy úgynevezett szervernaplófájlt, amely tartalmazza például a kért fájl nevét, az Ön IP-címét, a kérés dátumát és időpontját, az átvitt adatok mennyiségét, az Ön böngészőjét, beleértve a verziószámot és a kérő szolgáltatót (hozzáférési adatok), valamint dokumentálja a kérést.

Ezeket a hozzáférési adatokat kizárólag a webhely zavartalan működésének biztosítása és szolgáltatásaink javítása céljából értékeljük. A DSGVO 6. cikk (1) bekezdés 1. szakaszának 1. f) pontja értelmében ez az ajánlatunk helyes bemutatásához fűződő jogos érdekeink védelmét szolgálja, amelyek az érdekmérlegelés keretében nagyobb súlyt képviselnek, mint a mi érdekeink. Minden hozzáférési adatot legkésőbb hét nappal a webhely látogatásának befejezése után törölünk.

Harmadik fél által nyújtott tárhelyszolgáltatások

A nevünkben történő feldolgozás részeként egy harmadik fél szolgáltató nyújtja számunkra a weboldal hosting- és megjelenítési szolgáltatásait. Ez az ajánlatunk megfelelő bemutatásához fűződő jogos érdekeink védelmét szolgálja, amelyeket az érdekek mérlegelése felülmúl. A weboldal használata során vagy az alábbiakban ismertetett online boltban erre a célra szolgáló űrlapokon gyűjtött valamennyi adatot a szerverein kezeli. Más szervereken a feldolgozás csak az itt ismertetett keretek között történik.

Ez a szolgáltató az Európai Unió vagy az Európai Gazdasági Térség valamely országában található.

2. adatgyűjtés és -felhasználás szerződésfeldolgozáshoz és ügyfélszámla megnyitásakor

Személyes adatokat akkor gyűjtünk, ha Ön azokat önkéntesen megadja nekünk a megrendelésével összefüggésben, a velünk való kapcsolatfelvétel során (pl. kapcsolatfelvételi űrlapon vagy e-mailben) vagy ügyfélszámla megnyitásakor. A kötelezően kitöltendő mezőket azért jelöljük így, mert ezekben az esetekben feltétlenül szükségünk van az adatokra a szerződés feldolgozásához, illetve az Ön kapcsolatfelvételének feldolgozásához vagy ügyfélszámla megnyitásához, és az adatok megadása nélkül nem tudja teljesíteni a megrendelést és/vagy a számlanyitást vagy a kapcsolatfelvételt. Az, hogy milyen adatokat gyűjtünk, a megfelelő adatbeviteli űrlapokon látható. Az Ön által megadott adatokat a DSGVO 6. cikk (1) bekezdés 1. pontjának 1. alpontja b) alpontja szerint használjuk fel a szerződés feldolgozása és az Ön megkereséseinek kezelése céljából. A szerződés teljes feldolgozását vagy az ügyfélszámla törlését követően az Ön adatait a további feldolgozásra korlátozzuk, és az adó- és kereskedelmi törvények szerinti megőrzési határidők lejárta után töröljük, kivéve, ha Ön kifejezetten hozzájárult adatai további felhasználásához, vagy ha fenntartjuk a jogot az adatok további, törvény által megengedett felhasználására, amelyről ebben a nyilatkozatban tájékoztatjuk Önt. Az ügyfélfiók törlése bármikor lehetséges, és az alábbiakban leírt kapcsolattartási lehetőségen keresztül küldött üzenettel vagy az ügyfélfiókban erre a célra szolgáló funkcióval tehető meg.

3. adatátvitel

A szerződés teljesítése érdekében a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének 1. p. 1. b) pontja szerint az Ön adatait továbbítjuk a szállítással megbízott szállítmányozó cégnek, amennyiben ez szükséges a megrendelt áruk kiszállításához. Attól függően, hogy Ön melyik fizetési szolgáltatót választja a megrendelési folyamat során, az e célból gyűjtött fizetési adatokat továbbítjuk a fizetéssel megbízott hitelintézetnek, illetve adott esetben az általunk megbízott fizetési szolgáltatóknak vagy a kiválasztott fizetési szolgáltatásnak. Bizonyos esetekben a kiválasztott fizetési szolgáltatók maguk is gyűjtik ezeket az adatokat, ha Ön számlát hoz létre náluk. Ebben az esetben a megrendelési folyamat során a hozzáférési adatokkal regisztrálnia kell a fizetési szolgáltatóhoz. E tekintetben az adott pénzforgalmi szolgáltató adatvédelmi nyilatkozata alkalmazandó.

Az olyan számlák esetében, amelyek fizetési határidejét túlléptük, az általunk gyűjtött személyes adatokat, valamint az Ön szerződéses adatait továbbítjuk a behajtó ügynökségünknek, hogy a DSGVO 6. cikk (1) bekezdés f) pontjának megfelelően megvédjük érdekeinket.

4. postai reklám és az Ön tiltakozási joga

Fenntartjuk továbbá a jogot, hogy az Ön kereszt- és vezetéknevét, valamint postai címét saját reklámcélokra használjuk, például arra, hogy érdekes ajánlatokat és információkat küldjünk Önnek termékeinkről postai úton. Ez a DSGVO 6. cikk (1) bekezdés 1. pontjának 1. alpontja f) alpontja szerinti jogos érdekeink védelmét szolgálja az ügyfeleink reklámcélú megszólításában.

A reklámküldeményeket a nevünkben történő feldolgozás részeként egy szolgáltató biztosítja, akinek e célból átadjuk az Ön adatait. Ön bármikor tiltakozhat adatai ilyen célú tárolása és felhasználása ellen, ha üzenetet küld az alábbiakban ismertetett kapcsolattartási lehetőségre.

5. versenyeken való részvétel

Ha részt vesz valamelyik versenyünkön, a verseny lebonyolítása és a nyeremények elküldése céljából tároljuk az Ön nevét, e-mail címét, címét és adott esetben életkorát. Ha Ön nem járult hozzá önkéntesen adatai marketingcélú felhasználásához, adatait a verseny lezárását követően, de legkésőbb a verseny lezárását követő 6 hónapon belül töröljük. Ha Ön önkéntesen hozzájárult adatainak marketingcélú felhasználásához, akkor adatait határozatlan ideig tároljuk, hogy e-mailben vagy postai úton reklámokat küldhessünk Önnek. Önnek bármikor joga van tiltakozni adatai marketingcélú felhasználása ellen. Önnek továbbá bármikor joga van ahhoz, hogy ingyenesen tájékoztatást kapjon a tárolt adatokról, helyesbítse azokat, vagy kérje azok törlését.

6 Keresés funkció

A weboldalunkon található keresési funkció használatakor a megadott keresési kifejezések, a keresési beállítások, a keresés időpontja, az Ön anonimizált IP-címe (az utolsó két tartományban rövidítve, pl. 192.168.0.0) és a talált keresési eredmények száma tárolásra kerül. Ezt a keresési kifejezések és a keresési előzmények belső értékelésére használjuk, hogy tovább javítsuk weboldalunkat.

7. harmadik féltől származó tartalmak

Egyes oldalaink olyan összetevőket tartalmaznak, amelyeket harmadik fél szolgáltatók biztosítanak. Ezek a szolgáltatók adatokat, például IP-címeket tárolnak a szervereiken, és az Ön számítógépén is elhelyezhetők e szolgáltatók cookie-jai. Ha nem ért egyet ezzel, bármikor megtagadhatja az ilyen szolgáltatók tartalmának beágyazását. Ez a tartalom, például a videók, csak akkor töltődik be, ha a videókon található megfelelő adatvédelmi információra kattint.

8. kapcsolattartási lehetőségek és az Ön jogai

Érintettként Önt a következő jogok illetik meg:

  • A DSGVO 15. cikke értelmében az ott meghatározott mértékben jogosult tájékoztatást kérni az Ön általunk kezelt személyes adatairól.
  • A DSGVO 16. cikke értelmében Önnek joga van kérni az általunk tárolt személyes adatainak azonnali helyesbítését vagy kiegészítését.
  • A GDPR 17. cikke értelmében joga van kérni az Ön általunk tárolt személyes adatainak törlését, kivéve, ha a további feldolgozás szükséges - a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog gyakorlása érdekében - jogi kötelezettség teljesítése érdekében - közérdekből, vagy - jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
  • a DSGVO 18. cikkével összhangban a személyes adatai kezelésének korlátozásához való jog, amennyiben - az adatok pontosságát Ön vitatja - az adatkezelés jogellenes, de Ön tiltakozik annak törlése ellen - az adatokra már nincs szükségünk, de Önnek szüksége van rájuk jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy - Ön a DSGVO 21. cikkével összhangban tiltakozott az adatkezelés ellen.
  • a DSGVO 20. cikkével összhangban az Ön által megadott személyes adatainak strukturált, egységes és géppel olvasható formátumban történő átvételéhez, vagy azok más adatkezelőnek történő továbbításához való jogát.
  • a DSGVO 77. cikkével összhangban a felügyeleti hatóságnál történő panasztétel joga. Általában a szokásos lakóhelye vagy munkahelye szerinti felügyeleti hatósághoz vagy a vállalatunk székhelyéhez fordulhat.

Ha bármilyen kérdése van a személyes adatainak gyűjtésével, feldolgozásával vagy felhasználásával kapcsolatban, tájékoztatás, helyesbítés, zárolás vagy törlés, valamint az adott hozzájárulás visszavonása vagy az adatok konkrét felhasználása elleni tiltakozás céljából, kérjük, forduljon vállalatunk adatvédelmi tisztviselőjéhez:

Vinergy GmbH Adatvédelmi tisztviselő Bahnhofstraße 19 D-78224 Singen (Hohentwiel) +49 (0)7731/911540 datenschutz(at)vinergy(dot)de datenschutz(at)vinergy(dot)de

A vállalati adatvédelmi tisztviselő által végzett belső adatvédelmi ellenőrzés mellett a szövetségi adatvédelmi törvény ellenőrző szerveket is előír, amelyek segítenek Önnek jogai érvényesítésében. Baden-Württemberg tartomány felügyeleti hatósága felelős értünk:

A baden-württembergi adatvédelmi és információszabadságért felelős tartományi biztos Postafiók 10 29 32, 70025 Stuttgart Königstraße 10a, 70173 Stuttgart Tel.: 0711/61 55 41 - 0 Fax: 0711/61 55 41 - 15 E-mail: poststelle(at)lfdi.bwl(dot)de Internet: https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de.

A szövetségi adatvédelmi törvény 4g. szakaszának (2) bekezdése értelmében a nyilvános eljárásjegyzéket kérésre bárki számára megfelelő módon hozzáférhetővé kell tenni. Ha be kíván tekinteni az eljárások nyilvános nyilvántartásába, kérjük, forduljon az adatvédelmi tisztviselőhöz.

Tiltakozási jog

Amennyiben a személyes adatokat a fentiekben kifejtett módon az érdekmérlegelés keretében érvényesülő jogos érdekeink védelme érdekében kezeljük, Ön a jövőbeni hatállyal tiltakozhat ezen adatkezelés ellen. Ha az adatkezelésre közvetlen üzletszerzési célból kerül sor, Ön bármikor gyakorolhatja ezt a jogot a fent leírtak szerint. Ha az adatkezelésre más célból kerül sor, Ön csak az Ön különleges helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhat.

Miután Ön élt a tiltakozáshoz való jogával, a továbbiakban nem kezeljük az Ön személyes adatait e célokból, kivéve, ha a feldolgozásra olyan kényszerítő erejű jogos okot tudunk igazolni, amely elsőbbséget élvez az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy ha a feldolgozás jogi igények érvényesítését, gyakorlását vagy védelmét szolgálja.

Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a feldolgozás közvetlen marketing célú. Ez esetben nem fogjuk tovább feldolgozni az Ön személyes adatait ebből a célból.

etracker

A weboldal üzemeltetője a hamburgi etracker GmbH(www.etracker.com) szolgáltatásait veszi igénybe a használati adatok elemzésére. Alapértelmezés szerint nem használunk sütiket a webes elemzéshez. Amennyiben elemzési és optimalizálási cookie-kat használunk, ahhoz előzetesen külön-külön kérjük az Ön kifejezett hozzájárulását. Ha ez a helyzet, és Ön beleegyezik, a cookie-kat a weboldal statisztikai lefedettségének elemzésére, online marketing intézkedéseink sikerességének mérésére, valamint tesztelési eljárásokra használjuk, például online ajánlatunk vagy annak összetevőinek különböző verzióinak tesztelésére és optimalizálására. A sütik olyan kis szöveges fájlok, amelyeket az internetböngésző tárol a felhasználó végberendezésén. etracker sütik nem tartalmaznak olyan információt, amely lehetővé teszi a felhasználó azonosítását.

Az etracker által generált adatokat az etracker kizárólag Németországban dolgozza fel és tárolja a weboldal szolgáltatójának megbízásából, és ezért a szigorú német és európai adatvédelmi törvények és szabványok vonatkoznak rájuk. Az etracker e tekintetben független auditáláson, tanúsításon és az ePrivacyseal adatvédelmi pecséttel rendelkezik.

Az adatfeldolgozás a német adatvédelmi rendelet (DSGVO) 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja (jogos érdek) alapján történik. A DSGVO szempontjából (jogos érdek) az online ajánlatunk és webes jelenlétünk optimalizálása a mi érdekünk. Mivel látogatóink magánéletének védelme fontos számunkra, az olyan adatokat, amelyek lehetővé teszik egy adott személyre való hivatkozást, mint például az IP-cím, a bejelentkezési vagy eszközazonosítók, a lehető leghamarabb anonimizáljuk vagy álnevesítjük. Az adatokat semmilyen más módon nem használjuk fel, nem kombináljuk más adatokkal és nem adjuk át harmadik félnek.

A fent említett adatkezelés ellen bármikor tiltakozhat a csúszkára kattintva. A tiltakozásnak nincsenek hátrányos következményei. Ha nem jelenik meg csúszka, az adatgyűjtést már más blokkoló intézkedésekkel megakadályoztuk.

Az etracker adatvédelemmel kapcsolatos további információk itt találhatók.